Флуоресцеин (C.I. 45350), для аналитики, 250 г


Флуоресцеин (C.I. 45350), для аналитики, 250 г